លោក នាង  ច័ន្ទថារ៉ា  អភិបាល នៃគណៈអភិបាលស្រុក ជាប្រធានកិត្តិយស ស.អ.ក ស្រុកសង្កែនាំយកថវិកាមរណសង្រ្គោះរបស់ ស.អ.ក ប្រគល់ជូនគ្រួសារសពអតីតយុទ្ធជន ឈ្មោះ កែវ​ លាង​ 

នារសៀលថ្ងៃទី០៦  ខែមីនា  ឆ្នាំ២០២៤  ឆ្នាំ២០២៤ លោក នាង  ច័ន្ទថារ៉ា  អភិបាល នៃគណៈអភិបាលស្រុក ជ

លោក ហែម​ ស៊ីណាក់​ អភិបាលរង នៃគណៈអភិបាលស្រុក តំណាងលោក សើ សាម៉េត អភិបាល នៃគណៈអភិបាលស្រុកសំឡូតនាំយកថវិកាមរណសង្រ្គោះរបស់ ស.អ.ក ប្រគល់ជូនគ្រួសារសពអតីតយុទ្ធជន ឈ្មោះ លឹម​ ឡឹប,អ៊ុំ​ ម៉ៅ​​

 នារសៀលថ្ងៃទី០៤   ខែមីនា  ឆ្នាំ២០២៤ លោក ហែម​ ស៊ីណាក់​ អភិបាលរង នៃគណៈអភិបាលស្រុក តំណាងលោក សើ

លោក លាង វាសនា អភិបាល នៃគណៈអភិបាលក្រុង ជា ប្រធាន កិតិ្តយស ស អ ក ក្រុងបាត់ដំបងនាំយកថវិកាមរណសង្រ្គោះរបស់ ស.អ.ក ប្រគល់ជូនគ្រួសារសពអតីតយុទ្ធជន ឈ្មោះ មិត្ត សារឿង ,ឃុត ជិត

នារសៀលថ្ងៃទី០៤  ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤ លោក លាង វាសនា អភិបាល នៃគណៈអភិបាលក្រុង ជា ប្រធាន កិតិ្តយស ស

លោក ហឿង គឹមធាន់ អភិបាលរង នៃគណៈអភិបាលស្រុក ជាអនុប្រធានកិត្តិយស ស.អ.ក ស្រុកកំរៀងនាំយកថវិកាមរណសង្រ្គោះរបស់ ស.អ.ក ប្រគល់ជូនគ្រួសារសពអតីតយុទ្ធជន ឈ្មោះ អែម វឿន

នារសៀលថ្ងៃទី០១   ខែមីនា  ឆ្នាំ២០២៤ លោក ហឿង គឹមធាន់ អភិបាលរង នៃគណៈអភិបាលស្រុក ជាអនុប្រធានកិ

លោក យន់ សង្ហា អភិបាលរង នៃគណៈអភិបាលស្រុក តំណាងលោក ហម សំខាន់ អភិបាល នៃគណៈអភិបាលស្រុក ជាប្រធានកិត្តិយស  ស.អ.ក ស្រុកសំពៅលូន នាំយកថវិកាមរណសង្រ្គោះរបស់ ស.អ.ក ប្រគល់ជូនគ្រួសារសពអតីតយុទ្ធជន ឈ្មោះ គល់ ថា

នារសៀលថ្ងៃទី២៨  ខែកុម្ភៈ  ឆ្នាំ២០២៤ លោក យន់ សង្ហា អភិបាលរង នៃគណៈអភិបាលស្រុក តំណាងលោក ហម សំ

លោកវរសេនីយ៍ឯក វេ គឹមស៊ីម ប្រធានលេខាធិការដ្ឋាន ស.អ.ក ខេត្ត និងសហការីដឹកនាំក្រុមកាងរងារជាង ដើម្បីតភ្ជាប់ចរន្តអគ្គិសនី នៅទីស្នាក់ការ ស.អ.ក ខេត្តបាត់ដំបង

នារសៀលថ្ងៃទី២៨  ខែកុម្ភៈ  ឆ្នាំ២០២៤ លោកវរសេនីយ៍ឯក វេ គឹមស៊ីម ប្រធានលេខាធិការដ្ឋាន ស.អ.ក ខេ

លោក​ ជា សម្បត្តិ អភិបាល នៃគណៈអភិបាលស្រុក ជាប្រធានកិត្តិយស ស.អ.ក ស្រុកថ្មគោលនាំយកថវិកាមរណសង្រ្គោះរបស់ ស.អ.ក ប្រគល់ជូនគ្រួសារសពអតីតយុទ្ធជន ឈ្មោះ ស ប៊ុនថា

នារសៀលថ្ងៃទី២៦  ខែកុម្ភៈ  ឆ្នាំ២០២៤ លោក​ ជា សម្បត្តិ អភិបាល នៃគណៈអភិបាលស្រុក ជាប្រធានកិត្

លោក រ៉ាត់ វិសាល អភិបាលរង នៃគណៈអភិបាលស្រុក តំណាងលោក  សុង សុភ័ក្រ្ត  អភិបាល នៃគណៈអភិបាលស្រុក ជាប្រធានកិត្តិយស  ស.អ.ក ស្រុកភ្នំព្រឹកនាំយកថវិកាមរណសង្រ្គោះរបស់ ស.អ.ក ប្រគល់ជូនគ្រួសារសពអតីតយុទ្ធជន ឈ្មោះ ផុន​ ផល​ 

នារសៀលថ្ងៃទី២០   ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤ លោក រ៉ាត់ វិសាល អភិបាលរង នៃគណៈអភិបាលស្រុក តំណាងលោក  សុ

លោក នាង  ច័ន្ទថារ៉ា  អភិបាល នៃគណៈអភិបាលស្រុក ជាប្រធានកិត្តិយស ស.អ.ក ស្រុកសង្កែនាំយកថវិកាមរណសង្រ្គោះរបស់ ស.អ.ក ប្រគល់ជូនគ្រួសារសពអតីតយុទ្ធជន ឈ្មោះ កែវ​ លាង​ 

នារសៀលថ្ងៃទី០៦  ខែមីនា  ឆ្នាំ២០២៤  ឆ្នាំ២០២៤ លោក នាង  ច័ន្ទថារ៉ា  អភិបាល នៃគណៈអភិបាលស្រុក ជ
Read more »

លោក ហែម​ ស៊ីណាក់​ អភិបាលរង នៃគណៈអភិបាលស្រុក តំណាងលោក សើ សាម៉េត អភិបាល នៃគណៈអភិបាលស្រុកសំឡូតនាំយកថវិកាមរណសង្រ្គោះរបស់ ស.អ.ក ប្រគល់ជូនគ្រួសារសពអតីតយុទ្ធជន ឈ្មោះ លឹម​ ឡឹប,អ៊ុំ​ ម៉ៅ​​

 នារសៀលថ្ងៃទី០៤   ខែមីនា  ឆ្នាំ២០២៤ លោក ហែម​ ស៊ីណាក់​ អភិបាលរង នៃគណៈអភិបាលស្រុក តំណាងលោក សើ
Read more »

លោក លាង វាសនា អភិបាល នៃគណៈអភិបាលក្រុង ជា ប្រធាន កិតិ្តយស ស អ ក ក្រុងបាត់ដំបងនាំយកថវិកាមរណសង្រ្គោះរបស់ ស.អ.ក ប្រគល់ជូនគ្រួសារសពអតីតយុទ្ធជន ឈ្មោះ មិត្ត សារឿង ,ឃុត ជិត

នារសៀលថ្ងៃទី០៤  ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤ លោក លាង វាសនា អភិបាល នៃគណៈអភិបាលក្រុង ជា ប្រធាន កិតិ្តយស ស
Read more »

លោក ហឿង គឹមធាន់ អភិបាលរង នៃគណៈអភិបាលស្រុក ជាអនុប្រធានកិត្តិយស ស.អ.ក ស្រុកកំរៀងនាំយកថវិកាមរណសង្រ្គោះរបស់ ស.អ.ក ប្រគល់ជូនគ្រួសារសពអតីតយុទ្ធជន ឈ្មោះ អែម វឿន

នារសៀលថ្ងៃទី០១   ខែមីនា  ឆ្នាំ២០២៤ លោក ហឿង គឹមធាន់ អភិបាលរង នៃគណៈអភិបាលស្រុក ជាអនុប្រធានកិ
Read more »

លោក យន់ សង្ហា អភិបាលរង នៃគណៈអភិបាលស្រុក តំណាងលោក ហម សំខាន់ អភិបាល នៃគណៈអភិបាលស្រុក ជាប្រធានកិត្តិយស  ស.អ.ក ស្រុកសំពៅលូន នាំយកថវិកាមរណសង្រ្គោះរបស់ ស.អ.ក ប្រគល់ជូនគ្រួសារសពអតីតយុទ្ធជន ឈ្មោះ គល់ ថា

នារសៀលថ្ងៃទី២៨  ខែកុម្ភៈ  ឆ្នាំ២០២៤ លោក យន់ សង្ហា អភិបាលរង នៃគណៈអភិបាលស្រុក តំណាងលោក ហម សំ
Read more »

លោកវរសេនីយ៍ឯក វេ គឹមស៊ីម ប្រធានលេខាធិការដ្ឋាន ស.អ.ក ខេត្ត និងសហការីដឹកនាំក្រុមកាងរងារជាង ដើម្បីតភ្ជាប់ចរន្តអគ្គិសនី នៅទីស្នាក់ការ ស.អ.ក ខេត្តបាត់ដំបង

នារសៀលថ្ងៃទី២៨  ខែកុម្ភៈ  ឆ្នាំ២០២៤ លោកវរសេនីយ៍ឯក វេ គឹមស៊ីម ប្រធានលេខាធិការដ្ឋាន ស.អ.ក ខេ
Read more »

លោក​ ជា សម្បត្តិ អភិបាល នៃគណៈអភិបាលស្រុក ជាប្រធានកិត្តិយស ស.អ.ក ស្រុកថ្មគោលនាំយកថវិកាមរណសង្រ្គោះរបស់ ស.អ.ក ប្រគល់ជូនគ្រួសារសពអតីតយុទ្ធជន ឈ្មោះ ស ប៊ុនថា

នារសៀលថ្ងៃទី២៦  ខែកុម្ភៈ  ឆ្នាំ២០២៤ លោក​ ជា សម្បត្តិ អភិបាល នៃគណៈអភិបាលស្រុក ជាប្រធានកិត្
Read more »

អត្ថបទពេញនិយម

លោក នាង  ច័ន្ទថារ៉ា  អភិបាល នៃគណៈអភិបាលស្រុក ជាប្រធានកិត្តិយស ស.អ.ក ស្រុកសង្កែនាំយកថវិកាមរណសង្រ្គោះរបស់ ស.អ.ក ប្រគល់ជូនគ្រួសារសពអតីតយុទ្ធជន ឈ្មោះ កែវ​ លាង​ 
លោក ហែម​ ស៊ីណាក់​ អភិបាលរង នៃគណៈអភិបាលស្រុក តំណាងលោក សើ សាម៉េត អភិបាល នៃគណៈអភិបាលស្រុកសំឡូតនាំយកថវិកាមរណសង្រ្គោះរបស់ ស.អ.ក ប្រគល់ជូនគ្រួសារសពអតីតយុទ្ធជន ឈ្មោះ លឹម​ ឡឹប,អ៊ុំ​ ម៉ៅ​​
លោក លាង វាសនា អភិបាល នៃគណៈអភិបាលក្រុង ជា ប្រធាន កិតិ្តយស ស អ ក ក្រុងបាត់ដំបងនាំយកថវិកាមរណសង្រ្គោះរបស់ ស.អ.ក ប្រគល់ជូនគ្រួសារសពអតីតយុទ្ធជន ឈ្មោះ មិត្ត សារឿង ,ឃុត ជិត
លោក ហឿង គឹមធាន់ អភិបាលរង នៃគណៈអភិបាលស្រុក ជាអនុប្រធានកិត្តិយស ស.អ.ក ស្រុកកំរៀងនាំយកថវិកាមរណសង្រ្គោះរបស់ ស.អ.ក ប្រគល់ជូនគ្រួសារសពអតីតយុទ្ធជន ឈ្មោះ អែម វឿន
លោក យន់ សង្ហា អភិបាលរង នៃគណៈអភិបាលស្រុក តំណាងលោក ហម សំខាន់ អភិបាល នៃគណៈអភិបាលស្រុក ជាប្រធានកិត្តិយស  ស.អ.ក ស្រុកសំពៅលូន នាំយកថវិកាមរណសង្រ្គោះរបស់ ស.អ.ក ប្រគល់ជូនគ្រួសារសពអតីតយុទ្ធជន ឈ្មោះ គល់ ថា
លោកវរសេនីយ៍ឯក វេ គឹមស៊ីម ប្រធានលេខាធិការដ្ឋាន ស.អ.ក ខេត្ត និងសហការីដឹកនាំក្រុមកាងរងារជាង ដើម្បីតភ្ជាប់ចរន្តអគ្គិសនី នៅទីស្នាក់ការ ស.អ.ក ខេត្តបាត់ដំបង
លោក​ ជា សម្បត្តិ អភិបាល នៃគណៈអភិបាលស្រុក ជាប្រធានកិត្តិយស ស.អ.ក ស្រុកថ្មគោលនាំយកថវិកាមរណសង្រ្គោះរបស់ ស.អ.ក ប្រគល់ជូនគ្រួសារសពអតីតយុទ្ធជន ឈ្មោះ ស ប៊ុនថា
លោក រ៉ាត់ វិសាល អភិបាលរង នៃគណៈអភិបាលស្រុក តំណាងលោក  សុង សុភ័ក្រ្ត  អភិបាល នៃគណៈអភិបាលស្រុក ជាប្រធានកិត្តិយស  ស.អ.ក ស្រុកភ្នំព្រឹកនាំយកថវិកាមរណសង្រ្គោះរបស់ ស.អ.ក ប្រគល់ជូនគ្រួសារសពអតីតយុទ្ធជន ឈ្មោះ ផុន​ ផល​ 
លោក ឌី ពៅ អភិបាលរង នៃគណៈអភិបាលស្រុក តំណាង លោក ញឹក សារ៉ែន អភិបាល នៃគណៈអភិបាលស្រុក និងជាប្រធានកិត្តិយស ស.អ.ក ស្រុកគាស់ក្រឡ នាំយកថវិកាមរណសង្រ្គោះរបស់ ស.អ.ក ប្រគល់ជូនគ្រួសារសពអតីតយុទ្ធជន ឈ្មោះ គាន គឿន
លោក ភួង ស៊ីល្យា អភិបាលរង នៃគណៈអភិបាលស្រុក តំណាង លោក ជា សម្បត្តិ អភិបាលនៃគណៈអភិបាលស្រុក និងជាប្រធានកិត្តិយស ស.អ.ក ស្រុក ថ្មគោល នាំយកថវិកាមរណសង្រ្គោះរបស់ ស.អ.ក ប្រគល់ជូនគ្រួសារសពអតីតយុទ្ធជន ឈ្មោះ ពៅ សុភ័ន្ត
​លោក នូ ចំរើន អភិបាលរង នៃគណៈអភិបាលក្រុង តំណាងលោក លាង វាសនា អភិបាល នៃគណៈអភិបាលក្រុង ជាប្រធានកិតិ្តយស ស.អ.ក ក្រុងបាត់ដំបង នាំយកថវិកាមរណសង្រ្គោះរបស់ ស.អ.ក ប្រគល់ជូនគ្រួសារសពអតីតយុទ្ធជន ឈ្មោះ ឈាង ឈឹម
​លោក  នាង  ច័ន្ទថារ៉ា  អភិបាល នៃគណៈអភិបាលស្រុក ជាប្រធានកិត្តិយស ស.អ.ក ស្រុកសង្កែ នាំយកថវិកាមរណសង្រ្គោះរបស់ ស.អ.ក ប្រគល់ជូនគ្រួសារសពអតីតយុទ្ធជន ឈ្មោះ ឃឹម​ សុវណ្ណឌី

ពត៌មាន

ថ្នាក់ដឹកនាំនិងកងកម្លាំងនគរបាល​ព្រមទាំងភ្ញៀវកិត្តិយសអញ្ជើញស្តាប់ព្រះសង្ឃច​ម្រើនព្រះបរិត្តនិងសំដែងធម្មទេសនាក្នុងពុធីបុណ្យកឋិ​ទានសា​មគ្គីនៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តបាត់ដំបង
ឧត្តមសេនីយ៍ទោ សាត គឹមសាន ស្នងការនគរបាល ខេត្តបាត់ដំបង បានអញ្ជើញចូលរួមអមដំណើរ និងដឹកនាំកម្លាំងនគរបាលខេត្តបាត់ដំបង ការពារសន្តិសុខ សុវត្ថិភាព សណ្ដាប់ធ្នាប់ ជូនសម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ និងជាប្រធានក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋានខេត្តបាត់ដំបង និងប្រតិភូអមដំណើរ បន្តចុះពិនិត្យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានា

កីឡា

ចំណេះដឹងទូទៅ

​លោក ណក់ ស៊ីណុន អភិបាលរង នៃគណៈអភិបាលស្រុក តំណាង លោក ជា សម្បត្តិ  អភិបាល នៃគណៈអភិបាលស្រុក និងជាប្រធានកិត្តិយស ស.អ.ក ស្រុកថ្មគោល នាំយកថវិកាមរណសង្រ្គោះរបស់ ស.អ.ក ប្រគល់ជូនគ្រួសារសពអតីតយុទ្ធជន ឈ្មោះ ញីវ ផល្លី

ជីវិតនិងសង្គម

លោក ហែម​ ស៊ីណាក់​ អភិបាលរង នៃគណៈអភិបាលស្រុក តំណាងលោក សើ សាម៉េត អភិបាល នៃគណៈអភិបាលស្រុកសំឡូតនាំយកថវិកាមរណសង្រ្គោះរបស់ ស.អ.ក ប្រគល់ជូនគ្រួសារសពអតីតយុទ្ធជន ឈ្មោះ លឹម​ ឡឹប,អ៊ុំ​ ម៉ៅ​​
លោក យន់ សង្ហា អភិបាលរង នៃគណៈអភិបាលស្រុក តំណាងលោក ហម សំខាន់ អភិបាល នៃគណៈអភិបាលស្រុក ជាប្រធានកិត្តិយស  ស.អ.ក ស្រុកសំពៅលូន នាំយកថវិកាមរណសង្រ្គោះរបស់ ស.អ.ក ប្រគល់ជូនគ្រួសារសពអតីតយុទ្ធជន ឈ្មោះ គល់ ថា

ប្រវត្តិសាស្រ្ត